top of page

Xmas Giveaway Campaign 2023!


Xmas Giveaway Campaign 2023!

Условия за участие:


 1. Последвайте акаунта ни в приложението на Instagram!

 2. Харесайте публикацията на Xmas Giveaway Campaign 2023!

 3. Тагнете 2-ма приятели, и ако те последват страницата ни в приложението на Instagram, това е допълнителен вход за участие!

 4. Ако вече сте наш последовател в приложението на Instagram, за да може да участвате, трябва да направите стъпка 2 и 3 от условията!

 5. Xmas Giveaway Campaign 2023 е изцяло за участници живеещи в България! Трябва да притежавате адресна регистрация в България за да може да получите наградата си!

 6. Xmas Giveaway Campaign 2023 стартира в 00:01ч на 04.12.2023 и приключва в 23:59ч на 17.12.2023!

 7. Победителя, ще бъде изтеглен на произволен принцип и публикуван на нашата страница в приложението на Instagram!

 8. @bellas.pet.shop се задължава да се свърже чрез съобщение в приложението на Instagram с победителя за да може да организира доставката на наградата!

 9. Наградата ще бъде изпратена в периода между 18.12.2023 и 22.12.2023!


ВАЖНО!!!

1. Xmas Giveaway Campaign 2023 не е спонсорирана или промотирана от Meta и нейните продукти (Instagram, Facebook или WhatsApp)!

2. Нямат право да участват хора обвързани по семейна или приятелска линия с фирма ЛИТАБЕЛА ЕООД, както и хора назначени във фирма ЛИТАБЕЛА ЕООД.


Успех на всички участници!

Bellas Pet Shop Team


---------------------------------------


English Version


Xmas Giveaway Campaign 2023!

Conditions for participation:


 1. Follow our account on the Instagram app!

 2. Like our post Xmas Giveaway Campaign 2023!

 3. Tag 2 friends, and if they follow our page on the Instagram app, that's an extra entry to enter!

 4. If you are already our follower, in order to participate, you must complete step 2 and 3 of the terms.

 5. Xmas Giveaway Campaign 2023 is entirely for participants living in Bulgaria! You must have address registration in Bulgaria in order to receive your prize!

 6. Xmas Giveaway Campaign 2023 starts at 00:01 on 04/12/2023 and ends at 23:59 on 17/12/2023!

 7. The winner will be drawn randomly and published on our page in the Instagram app!

 8. @bellas.pet.shop owns the responsibility to contact the winner via message in the Instagram app in order to arrange delivery of the prize!

 9. The prize will be sent between 18.12.2023 and 22.12.2023!


IMPORTANT!!!

1. Xmas Giveaway Campaign 2023 is not sponsored or promoted by Meta and its products (Instagram, Facebook or WhatsApp)!

2. People connected by family or friendship with the company LITTABELLA EOOD, as well as people appointed to the company LITTABELLA EOOD, are not allowed to participate.


Good luck to all participants!

Bellas Pet Shop Team

5 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page